Έκδοση 2.06

2009-10-08 09:00
  • Καρτέλα Προϊόντος: Προστέθηκε πεδίο με το ποσοστό κέρδους.
  • Συναλλαγές, προσφορές: Δυνατότητα κλειδώματος μιας συναλλαγής ή μιας προσφοράς ώστε να προστατεύεται από μελλοντικές διαγραφές ή αλλαγές. Κλειδώστε τις ολοκληρωμένες συναλλαγές ή τις προσφορές που έχετε στείλει στους πελάτες σας.
  • Καρτέλα συναλλαγής: Πεδίο με τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης του συναλλασσόμενου που επιτρέπει την αντιγραφή και επικόλλησή τους σε άλλες εφαρμογές.
  • Εκτύπωση αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης και αποδείξεων πληρωμής σε Α4.
  • Εκτύπωση Απλού εντύπου απαίτησης και στο ΔΙΑΣ-Συναλλαγές.
  • Καρτέλα συνάντησης: Νέο κουμπί που εμφανίζει τη συνοπτική καρτέλα επιχείρησης για την επιλεγμένη επιχείρηση.
  • Νέες Αναφορές: "Επαγγέλματα πελατών" και "Πελάτες, έναρξη, διάρκεια και τζίρος".
  • Tα έντυπα excel υποστηρίζουν περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία στη τιμή προϊόντος.
Πίσω