Έκδοση 2.14

2010-02-19 15:30
  • Εμφάνιση του πεδίου "Αξιολόγηση" σε όλα τα είδη επαφών (πιθανοί πελάτες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ).
    Μπορείτε να εμφανίσετε το πεδίο και στους καταλόγους επαφών, από "εργασίες" -> "Επιλογή στηλών για εμφάνιση"
  • Αποστολή Internet SMS από την καρτέλα πελάτη. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε αντίστοιχο λογαριασμό στις υποστηριζόμενες εταιρίες, που δίνουν τη δυνατότητα να στέλνετε SMS από τον υπολογιστή και με πολύ οικονομικές τιμές.
    Η ενσωμάτωση στο ΔΙΑΣ είναι ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο και αν τη δοκιμάσετε παρακαλούμε να στείλετε τα σχόλιά σας.
Πίσω