Έκδοση 2.15

2010-03-19 12:00
  • Νέοι συντελεστές ΦΠΑ.
    Δυνατότητα για επεξεργασία και προσθήκη νέων συντελεστών.
    (επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Συντελεστές ΦΠΑ")
  • Νέο διαγνωστικό "Συναλλαγές με Καθ.Ποσό+ΦΠΑ <> Τελικό ποσό".
  • Δυνατότητα για καταχώρηση της Aπαίτησης / Υποχρέωσης με μελλοντική ημερομηνία.
  • Διορθώθηκε: στην καταχώρηση νέας συνάντησης όταν όταν επιλεγεί επιχείρηση εμφανίζεται μήνυμα λάθους με τα εξής: field 'Κωδ. Επιχειρ.' cannot modified.
Πίσω