Έκδοση 2.16

2010-05-21 15:25
 • Νέοι Τύποι Συναλλαγών.
  "Πιστωτική Απαίτηση" και "Πιστωτική Υποχρέωση".
 • Νέα αναφορά "Τζίρος Προμηθευτών ανά κατηγορία συναλλαγής".
 • Αναφορές "Αποθέματα", "Προϊόντα με χαμηλό υπόλοιπο"
  υποστηρίζεται ταξινόμηση σε όλα τα πεδία.
 • Διορθώθηκε: όταν προστίθεται ένα προϊόν (για το οποίο δεν έχει οριστεί κατηγορία συναλλαγής) στην ανάλυση παραγγελίας χρησιμοποιείται το παλιό ΦΠΑ 19% και όχι το 21%.
 • Αναφορές
  "Τζίρος Πελατών (χωρίς ΦΠΑ)" μετονομάστηκε σε "Τζίρος Πελατών" και προστέθηκε στήλη "Τζίρος με ΦΠΑ".
  "Τζίρος Πελατών ανά κατηγορία συναλλαγής (χωρίς ΦΠΑ)" μετονομάστηκε σε "Τζίρος Πελατών ανά κατηγορία συναλλαγής" και προστέθηκε στήλη "Τζίρος με ΦΠΑ".
  "Τζίρος προς Προμηθευτές (χωρίς ΦΠΑ)" μετονομάστηκε σε "Τζίρος προς Προμηθευτές" και προστέθηκε στήλη "Τζίρος με ΦΠΑ".
  "Τζίρος Πελατών ανά Πωλητή (χωρίς ΦΠΑ)" μετονομάστηκε σε "Τζίρος Πελατών ανά Πωλητή" και προστέθηκε στήλη "Τζίρος με ΦΠΑ".
Πίσω