Έκδοση 2.21

2010-07-30 15:15
  • Χειρόγραφα φορολογικά παραστατικά
    δυνατότητα διαγραφής παραστατικού που έχει έκδοθεί
  • Aποστολή ομαδικού SMS
    σε επαφές από το βιβλίο διευθύνσεων
Πίσω