Έκδοση 2.22

2010-08-20 17:42
  • Χειρόγραφα φορολογικά παραστατικά
    δυνατότητα διαγραφής παραστατικού που είναι "Ακυρωμένο".
Πίσω