Έκδοση 2.23

2010-09-02 11:51
  • Αναφορές "Εισπράξεις Πελατών ανά Πωλητή", "Τζίρος Πελατών ανά Πωλητή".
    Διορθώθηκε: δεν εμφανίζονται οι πωλητές με την σωστή σειρά στις αντίστοιχες εισπράξεις και τζίρους.
Πίσω