Έκδοση 2.24

2010-09-14 12:00
  • Στην "Ανάλυση παραγγελίας > Επιλογή Προιϊόντος" εμφανίζεται το απόθεμα του προϊόντος. (μόνο στα ΔΙΑΣ-Προϊόντα, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση)
  • Αναφορά "Υπόλοιπα Πελατών"
    στην στήλη "Τηλέφωνα" εμφανίζονται όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που έχουν καταχωρηθεί στην καρτέλα του πελάτη
Πίσω