Έκδοση 2.25

2010-11-01 12:22
  • Το λογότυπο που έχετε αποθηκεύσει στα Στοιχεία της Επιχείρησης εμφανίζεται σε όλες τις εκτυπώσεις των εντύπων (εκτός των εκτυπώσεων Ετικετών).
  • Νέο σετ Ετικετών 8x3 70mm x 37mm.
  • Καρτέλα Συναλλαγής
    Προστέθηκαν νέα πεδία: "Σκοπός διακίνησης", "Τόπος Φόρτωσης" και "Τόπος Προορισμού".
Πίσω