Έκδοση 2.29

2011-01-26 12:00
  • Το λογότυπο που έχετε αποθηκεύσει στα Στοιχεία της Επιχείρησης λειτουργεί και σε δικτυακή εγκατάσταση.
  • Εντυπο "Απαίτηση (Τιμολόγιο ή παραγγελία) αναλυτικό"
    στην εκτύπωση εμφανίζονται και οι Σημειώσεις που καταχωρούνται σε κάθε γραμμή στην  "Ανάλυση Παραγγελίας".

 

Πίσω