Έκδοση 2.30

2011-02-14 12:00
 • Τιμολόγηση μέσω Φορολογικού Mηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)
  Από Χειρόγραφα σε Μηχανογραφημένα παραστατικά
 • Τύποι Συναλλαγών
  Ομαδοποίηση σε τρείς ομάδες:
   "Συναλλαγές"
   "Χειρόγραφα Παραστατικά"
   "Μηχανογραφημένα Παραστατικά"
 • Μετονομασία τύπων Συναλλαγών:
    "Απαίτηση (Τιμολόγιο ή παραγγελία)" σε "Απαίτηση"
    "Υποχρέωση (Τιμολόγιο ή παραγγελία)" σε "Υποχρέωση"
 •  Νέος τύπος συναλλαγής "Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές"
  Χρησιμοποιήστε το για να καταχωρήσετε τα δελτία αποστολής που λαμβάνετε από προμηθευτή σας για να γίνει εισαγωγή προϊόντων στην αποθήκη.
Πίσω