Έκδοση 2.31

2011-03-08 12:00
 • Έντυπο "Υπόλοιπα Συναλλασσόμενου"
  Υποστηρίζει δύο (2) σελίδες
 • Νέοι τύποι συναλλαγής:
  "ΑΛΠΔΑ - Απόδειξη Λιανικής Πώλησης - Δελτίο αποστολής"
  "Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής"
 • "Ακυρωτικό Στοιχείο"
  υποστήριξη έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου για όλα τα Μηχανογραφημένα Παραστατικά.
Πίσω