Έκδοση 2.32

2011-04-11 12:00
  • Εκτύπωση Μηχανογραφημένων παραστατικών
    Μηχανισμός αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης. Από την καρτέλα του παραστατικού επιλέξτε "Σχετικές Εργασίες > Αντιμετώπιση προβλήματος εκτύπωσης παραστατικού".
Πίσω