Έκδοση 2.33

2011-05-11 12:00
  • Υποστήριξη για παραστατικά "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών"
    Καταχώριση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%.
Πίσω