Έκδοση 2.35

2011-06-07 12:00
  •  Ανάλυση υπολογισμού ΦΠΑ στα Έντυπα
    στα έντυπα προς εκτύπωση εμφανίζεται πίνακας με την ανάλυση υπολογισμού για κάθε συντελεστή ΦΠΑ που απαρτίζεται το παραστατικό.
    (η ανάλυση περιλαμβάνει μέχρι τρείς (3) συντελεστές ΦΠΑ).
Πίσω