Έκδοση 2.36

2011-07-25 12:00
  • Νέο Σετ ετικετών Προϊόντων 8x2
    Εκτυπώστε αυτοκόλητες ετικέτες για κάθε ένα από τα προϊόντα σας.
  • Έντυπα 
    στα έντυπα προς εκτύπωση υπολογίζονται το Προηγούμενο Υπόλοιπο και Νέο Υπόλοιπο του πελάτη.
  • Ποσοστό παρακράτησης 
    Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί πλέον να οριστεί από τον χρήστη, για όλους τους τύπους συναλλαγών που υποστηρίζουν παρακράτηση.

 

Πίσω