Έκδοση 2.38

2011-11-28 09:45

Σημείωση: όσοι χρήστες χρησιμοποιούσαν παλαιότερη έκδοση πρέπει επίσης να κατεβάσουν την 2.38

  • Πληρωμή από Υποχρέωση
  • ΑΠΥ - Χειρόγραφη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
  • Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς στην εκτύπωση Πίνακα
  • Πωλήσεις / Αγορές / Κέρδη / ΦΠΑ ανά Μήνα
Πίσω