Έκδοση 2.39

2012-04-03 15:15
 • Νέα μηχανογραφημένα παραστατικά:
  Ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης
  Απόδειξη επιστροφής λιανικής
 • Οι Πωλήσεις, Αγορές υπολογίζονται πλέον χωρίς ΦΠΑ, στις παρακάτω αναφορές:
  Πωλήσεις - Εισπράξεις περιόδου
  Παραγγελίες ή τιμολογήσεις (Πωλήσεις) ανά κατηγορία
  Παραγγελίες ή τιμολογήσεις (Αγορές) ανά κατηγορία
 • Δημιουργία παρόμοιας Υποχρέωσης, Δημιουργία παρόμοιας Πληρωμής
Πίσω