Έκδοση 2.40

2012-06-20 11:13
  • Νέο μηχανογραφημένα παραστατικά:
    ΠΤΙΜ - Πιστωτικό Τιμολόγιο
    Επιστροφή Xρημάτων
  • Καρτέλα από το Ευρετήριο Επαφών: το Πεδίο 'ΔΟΥ' έγινε Aυτόματης Συμπλήρωσης
  • Νέα μετατροπή: Δημιουργία 'Τιμολογίου Αγοράς' από 'Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές
Πίσω