Έκδοση 2.41

2012-06-22 16:00

Η έκδοση 2.41 διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται στην έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με πολλά είδη στην ανάλυση παραγγελίας.Συνιστούμε στους χρήστες με φορολογικό μηχανισμό να αναβαθμίσουν στην έκδοση 2.41.

Πίσω