Έκδοση 2.42

2012-11-23 09:52
  • Νέα αναφορά: Τζίρος ανά κατηγορία Προϊόντος για χρονική περίοδο
  • Νέα αναφορά: Τζίρος ανά Προϊόν για χρονική περίοδο
  • Πεδία Επωνυμία Επιχείρησης, Επωνυμία Τιμολόγησης, Δραστηριότητα ΚΒΣ
    Αυξήθηκε το μέγεθος τους σε 100 χαρακτήρες.
  • Νέο δικαίωμα χρήστη Οικονομικές Αναφορές
Πίσω