Έκδοση 2.43

2012-12-05 12:18
  • Διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται σε δικτυακή εγκατάσταση κατά την αναβάθμιση του λογισμικού και της βάσης δεδομένων σε νέα έκδοση. Συνιστούμε στους χρήστες που χρησιμοποιούν δικτυακή εγκατάσταση να αναβαθμίσουν σε αυτή την έκδοση. 
  • Νέα επιλογή 'Να εμφανίζεται το Προηγούμενο/Νέο Υπόλοιπο στα Έντυπα'
    Επιλέξτε το για να εμφανίζεται το Προηγούμενο και Νέο Υπόλοιπο στα έντυπα των παραστατικών.
    Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε 'Ρυθμίσεις > Επιλογές Εμφάνισης', σελιδοδείκτης 'Συναλλαγές'.
Πίσω