Έκδοση 2.46

2013-05-08 10:51
Η έκδοση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές που καθιστούν την έκδοση των Μηχανογραφημένων Παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, μέσω του ΔΙΑΣ, συμβατή με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ.
 
Ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) που χρησιμοποιείτε πρέπει επίσης να είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ
 
Σημειωτέον ότι η νέα έκδοση είναι επίσης συμβατή με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ήδη.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά με Σήμανση
Έγινε μετονομασία έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς με την ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. 
 
Πιστωτικό ΤΠΥ
Καταργήθηκε. Χρησιμοποιείται ένα πιστωτικό τιμολόγιo για Προϊόντα και Υπηρεσίες.
Πίσω