Έκδοση 2.47

2013-07-02 12:17
 • Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
  Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
   
  Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Αθεώρητο 
  Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αθεώρητο
   
 • Συντελεστές ΦΠΑ
  Προστέθηκε δυνατότητα προεπιλογής του συντελεστή ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε περισσότερο στην επιχείρηση σας.
 • Συντελεστής ΦΠΑ Προϊόντος/Υπηρεσίας
  Ο συντελεστής ΦΠΑ του προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται πλέον στην καρτέλα του προϊόντος/υπηρεσίας και ΟΧΙ στην κατηγορία του προϊόντος/υπηρεσίας όπου ορίζονταν μέχρι τώρα. 
Πίσω