Κάθε πότε πρέπει να δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων;

2010-05-12 11:39
Το κάθε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων (backup) περιλαμβάνει όλες τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει από την πρώτη καταχώρηση μέχρι την χρονική στιγμή που δημιουργείται. Η συχνότητα δημιουργίας των backup καθώς και η διατήρηση τους είναι  απόφαση του χρήστη και εξαρτάται από την συχνότητα και τον όγκο καταχώρισης των δεδομένων.
 
Αν καταχωρείτε τακτικά υψηλό όγκο δεδομένων ενδείκνυται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ανά μικρά χρονικά διαστήματα πχ. καθημερινά. Για οποιαδήποτε συχνότητα και όγκο δεδομένων συνιστούμε να δημιουργείτε τουλάχιστον ένα αντίγραφο ασφαλείας την εβδομάδα και να διατηρείτε αντίγραφα βάθους τουλάχιστον ενός έτους.
 
Προτιμήστε να αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε περισσότερα τους ενός αποθηκευτικού μέσου και σίγουρα όχι στο δίσκο που είναι εγκατεστημένη η βάση του ΔΙΑΣ. Αποφύγετε τα USB Flash disk.
 
Το λογισμικό ΔΙΑΣ δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας καθημερινά κατά την εκκίνηση του μέσα στο φάκελο "AutoBackups" και διατηρεί εκεί αντίγραφα ασφαλείας των επτά τελευταίων ημερών
 
Δείτε επίσης:
Πίσω