Διαγνωστικά βάσης δεδομένων

2011-09-21 10:29

Ενδείκνυται να κάνετε διαγνωστικό έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τον σκοπό αυτό το ΔΙΑΣ παρέχει δύο λειτουργίες:

 
  • Έλεγχος και Ανασυγκρότηση Δεδομένων
  • Διαγνωστικές αναφορές εγκυρότητας δεδομένων
 
Έλεγχος και Ανασυγκρότηση Δεδομένων
 
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε «Ρυθμίσεις > Βάση δεδομένων > Έλεγχος και Ανασυγκρότηση Δεδομένων. Η λειτουργία αυτή ελέγχει την εσωτερική διάταξη των δεδομένων της βάσης, ανακατανέμει τυχόν κατακερματισμένα δεδομένα και συμπιέζει το μέγεθος της βάσης όταν αυτό είναι δυνατόν.
 
Διαγνωστικές αναφορές εγκυρότητας δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τις διαγνωστικές αναφορές για να ελέγξετε την εγκυρότητα των δεδομένων σας.
Από την κεντρική οθόνη κάντε κλικ στο εικονίδιο «Αναφορές». Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε τον σελιδοδείκτη «Διαγνωστικά».

Εκτελέστε όλες τις αναφορές διαδοχικά:

  • Τα αποτελέσματα κάθε διαγνωστικής αναφοράς πρέπει να είναι μηδενικά (να μην εμφανίζεται καμία εγγραφή στο παράθυρο αποτελεσμάτων της).
  • Σε περίπτωση που εμφανιστούν αποτελέσματα ακολουθήστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος του παραθύρου αποτελεσμάτων της διαγνωστικής αναφοράς

Πίσω