Στο backup της βάσης δεδομένων αλλά και στα νέα χαρακτηριστικά βλέπω διαφορετική (μικρότερη) έκδοση από την έκδοση ΔΙΑΣ που χρησιμοποιώ.

2010-05-12 11:43

Το λογισμικό μπορεί να έχει διαφορετική έκδοση από την έκδοση της βάσης δεδομένων.
Στα νέα χαρακτηριστικά καταγράφονται μόνο οι αλλαγές που είναι "ορατές" στον χρήστη.

Πίσω