Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ΔΙΑΣ και σε άλλον Η/Υ;

2012-07-12 11:15
 1. Χρήση από ένα χρήστη σε περισσότερους από ένα Η/Υ
  Εγκατάσταση σε USB φορητό δίσκο και μεταφορά του δίσκου στον Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί. ΔΕΝ απαιτείται αγορά πρόσθετης άδειας χρήσης.
  Οδηγίες εγκατάστασης σε φο ρητό δίσκο USB
   
 2. Χρήση από πολλούς χρήστες σε πολλούς Η/Υ μέσω τοπικού δικτύου υπολογιστών (LAN)
  Απαιτείται  αγορά πρόσθετων αδειών χρήσης, μία για κάθε Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί το ΔΙΑΣ.

  Οδηγίες δικτυακής εγκατάσ  τασης

Πίσω