Ενημερωτικό Δελτίο no.11

2012-04-27 09:53

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τρείς ομάδες:
 
 • Απλές συναλλαγές
  Απλή καταχώρηση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών.
 • Χειρόγραφα Παραστατικά
  Καταχώρηση παραστατικών προς πελάτες τα οποία έχετε εκδώσει χειρόγραφα χωρίς τη χρήση του ΔΙΑΣ.
 • Μηχανογραφημένα Παραστατικά
  Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ). 
  Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να περιέχουν τα μενού του λογισμικού μόνο ότι χρειάζεστε.
 

Πώς μπορώ να ορίσω το ποσοστό παρακράτησης;

Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να οριστεί μόνο για τους τύπους συναλλαγών που υποστηρίζουν παρακράτηση, οι οποίοι είναι:
 
 • Πώληση με Παρακράτηση 
 • Αγορά με Παρακράτηση 
 • ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 
Πίσω