Ενημερωτικό Δελτίο no.12

2012-05-31 13:32

Πώς μπορώ να κατηγοριοποιήσω τους πελάτες σύμφωνα με την λειτουργία της επιχείρησης μου;

Το λογισμικό ΔΙΑΣ έχει έτοιμους προκαθορισμένους τρόπους κατηγοριοποίησης:
 
  • Σχέση επαφής (Πιθανοί Πελάτες, Πελάτες, Ανενεργοί Πελάτες, Προμηθευτές, Ανταγωνιστές και Λοιποί)  
  • Επαγγελματική κατηγορία  
  • Αξιολόγηση πελάτη (για να βαθμολογείτε πόσο σημαντικός είναι κάθε πελάτης)  
  • Γεωγραφική περιοχή (ορίζετε εσείς τις περιοχές ανάλογα με τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας)  
  • Σύσταση από (βρίσκετε πχ τους πελάτες που προέρχονται από συγκεκριμένη διαφήμιση, ή από σας τους έστειλαν συνεργάτες σας)  
Επιπλέον από αυτούς τους προκαθορισμένους τρόπους κατηγοριοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ελεύθερα πεδία για να δημιουργήσετε νέες ομάδες επαφών ή πελατών. 
 
 

Βαθμολογήστε τα νέα χαρακτηριστικά του ΔΙΑΣ

 
Βαθμολογήστε από 1 έως 5 ποια νέα χαρακτηριστικά θα θέλατε να δείτε στις επόμενες εκδόσεις ΔΙΑΣ και συμβάλετε στην εξέλιξη του.
 
Πίσω