Ενημερωτικό Δελτίο no.14

2012-06-22 16:13

Νέα Έκδοση 2.41

 
Η έκδοση 2.41 διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται στην έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με πολλά είδη στην ανάλυση παραγγελίας.
Συνιστούμε στους χρήστες με φορολογικό μηχανισμό να αναβαθμίσουν στην έκδοση 2.41. 
Πίσω