Ενημερωτικό Δελτίο no.22

2013-05-08 11:18

Νέα Έκδοση 2.46

Η έκδοση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές που καθιστούν την έκδοση των Μηχανογραφημένων Παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, μέσω του ΔΙΑΣ, συμβατή με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ.
 
Ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) που χρησιμοποιείτε πρέπει επίσης να είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ. 
 
Σημειωτέον ότι η νέα έκδοση είναι επίσης συμβατή με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ήδη.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά με Σήμανση
Έγινε μετονομασία έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς με την ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. 
 
Πιστωτικό ΤΠΥ
Καταργήθηκε. Χρησιμοποιείται ένα πιστωτικό τιμολόγιo για Προϊόντα και Υπηρεσίες. 
 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

 
Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τέσσερεις ομάδες:
 
Απλές συναλλαγές
Απλή καταχώριση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών.
 
Χειρόγραφα Παραστατικά
Καταχώριση παραστατικών προς πελάτες τα οποία έχετε εκδώσει χειρόγραφα χωρίς τη χρήση του ΔΙΑΣ.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Αθεώρητα)
Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ ΧΩΡΙΣ σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά
Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
 
Πίσω