Ενημερωτικό Δελτίο no.3

2011-05-12 17:15

ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Η νέα έκδοση 2.33 του λογισμικού ΔΙΑΣ (ΜΟΝΟ στα πακέτα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση) ενσωματώνει τον τύπο συναλλαγής "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών", με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%.

 ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση 

Από την έκδοση 2.33 του λογισμικού ΔΙΑΣ το πακέτο ΔΙΑΣ-Προϊόντα μετονομάζεται σε ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση. Το πακέτο ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση είναι ιδανικό για έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με την χρήση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).


Δείτε ολόκληρο το Ενημερωτικό δελτίο

Πίσω