Ενημερωτικό Δελτίο no.30

2014-03-21 15:52

Ορισμός Kανόνων Ελέγχου Σήμανσης

 
Για να χρησιμοποιήσετε ορθά έναν νέο παραστατικό που εκδίδεται με Σήμανση από Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), πρέπει προηγουμένως να οριστεί Κανόνας Ελέγχου Σήμανσης για το συγκεκριμένο παραστατικό έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί από το λογισμικό του ΕΑΦΔΣΣ.
 
Συγκεκριμένα για το Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων) που ενσωματώθηκε στην τελευταία έκδοση 2.52 πρέπει να ορίσετε τον ίδιο Κανόνα Ελέγχου Σήμανσης που χρησιμοποιείτε και στα υπόλοιπα παραστατικά που εκδίδονται με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.
 
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ > Κανόνες Ελέγχου Σήμανσης’. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το 
Τ.Π. (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ - Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων) και στην στήλη ‘Κανόνας Σήμανσης’ πληκτρολογήστε (ή αντιγράψτε και επικολλήστε) το κείμενο που είναι καταχωρημένο και στους υπόλοιπους τύπους Συναλλαγής.
Πίσω