Ενημερωτικό Δελτίο no.4

2011-06-07 11:56

Ανάλυση υπολογισμού ΦΠΑ στα Έντυπα

Στα έντυπα προς εκτύπωση εμφανίζεται πίνακας με την ανάλυση υπολογισμού για κάθε συντελεστή ΦΠΑ που απαρτίζεται το παραστατικό. 
(η ανάλυση περιλαμβάνει μέχρι τρείς (3) συντελεστές ΦΠΑ).


Τύποι Συναλλαγών
  

Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τρείς ομάδες:

  • Απλές συναλλαγές
    Απλή καταχώρηση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών
  • Χειρόγραφα Παραστατικά
    Καταχώρηση παραστατικών προς πελάτες τα οποία έχετε εκδώσει χειρόγραφα χωρίς τη χρήση του ΔΙΑΣ
  • Μηχανογραφημένα Παραστατικά
    Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ)

 

Δείτε ολόκληρο το Ενημερωτικό δελτίο

Πίσω