Ενημερωτικό Δελτίο no.5

2011-07-27 15:31

Προηγούμενο και Νέο Υπόλοιπο στα Έντυπα

Στα έντυπα προς εκτύπωση εμφανίζεται το Προηγούμενο Υπόλοιπο όπως αυτό προκύπτει πριν την τρέχουσα συναλλαγή και το Νέο Υπόλοιπο όπως αυτό προκύπτει μετά και τον υπολογισμό των ποσών της τρέχουσας συναλλαγής.

Ποσοστό Παρακράτησης  

Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί πλέον να οριστεί από τον χρήστη​ για όλους τους τύπους συναλλαγών που υποστηρίζουν παρακράτηση

 

Δείτε ολόκληρο το Ενημερωτικό δελτίο

Πίσω