Ενημερωτικό Δελτίο no.7

2011-09-28 17:13

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων αποσκοπεί στη διασταύρωση των συναλλαγών (συναλλαγές με καθαρό ποσό άνω των τριακοσίων ευρώ) του υπόχρεου και των συναλλασσόμενων.

Το λογισμικό ΔΙΑΣ διαθέτει δύο Αναφορές που εμφανίζουν συναλλαγές που πρέπει να συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις:

  • Συναλλαγές από 300 ευρώ και πάνω για συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
  • Συναλλαγές από 300 ευρώ και πάνω για συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών

Δείτε περισσότερα

Έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας βάσης δεδομένων

Ενδείκνυται να κάνετε διαγνωστικό έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τον σκοπό αυτό το ΔΙΑΣ παρέχει δύο λειτουργίες:

  • Έλεγχος και Ανασυγκρότηση Δεδομένων
  • Διαγνωστικές αναφορές εγκυρότητας δεδομένων

Δείτε περισσότερα

Κάντε Like το λογισμικό ΔΙΑΣ στο facebook 

Επισκεφτείτε την σελίδα του ΔΙΑΣ στο facebook και κάντε “Like”.

Έτσι θα λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με νέες εκδόσεις, ανακοινώσεις, νέα και προσεχή χαρακτηριστικά, αναρτήσεις εκπαιδευτικών βίντεο καθώς και την δυνατότητα να συμμετέχετε στις Συζητήσεις χρηστών και να δημιουργείτε νέα θέματα που θα απαντιούνται από την ομάδα υποστήριξης.

Πίσω