Πώς μπορώ να διαχειριστώ αξιόγραφα;

2010-05-07 11:40

Σε μελλοντική έκδοση θα ενσωματωθεί πλήρης διαχείριση αξιόγραφων (συναλλαγματικές, επιταγές, κτλ).

Αυτή τη στιγμή μπορείτε να παρακολουθείτε  τα αξιόγραφα έμμεσα, καταχωρώντας τα σαν συναλλαγές και να χρησιμοποιείτε υπενθυμίσεις για τις καθυστερημένα, αυτά που λήγουν σύντομα, κτλ.

 

Πίσω