Πώς μπορώ να επανεκτυπώσω μηχανογραφημένο παραστατικό που έχει ήδη εκδοθεί;

2012-07-10 11:39

Η επανεκτύπωση μηχανογραφημένου παραστατικού που έχει εκδοθεί και έχει σημανθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μέσα από το λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), όπου υπάρχει και σχετική επιλογή.

Πίσω