Πώς καταχωρώ τα στοιχεία ενός Προϊοντος;

2010-04-01 11:22
Ανοίξτε την καρτέλα "Καταχώρηση Προϊόντος/Υπηρεσίας".
 
 
Πεδίο Κωδ.Προϊόντος
Πεδίο με μοναδικές τιμές. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δυο προϊόντα ή/και υπηρεσίες με τον ίδιο Κωδ.Προϊόντος.

Πεδίο Όνομα Προϊόντος
Υποχρεωτικό.

Πεδίο Κατάσταση
Επιλογή από προκαθορισμένες τιμές.
Επιλέξτε "Ενεργό Προϊόν" για να καταχωρήσετε νέο προϊόν ή "Ενεργή Υπηρεσία" για να καταχωρήσετε νέα υπηρεσία.

Πεδίο Κατηγορία
Επιλογή από καταχωρημένες τιμές.
Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε «Προϊόντα/Υπηρεσίες > Κατηγορίες Προϊόντων/Υπηρεσιών». 

Πεδία Τιμή (χωρίς ΦΠΑ), Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
Τιμή και Κόστος προϊόντος/υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ

Πεδίο Κέρδος %
Ποσοστό κέρδους που επιθυμείτε. Υπολογίζεται με βάση την τιμή του πεδίου "Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)"

Πεδίο ΦΠΑ %
Επιλογή από καταχωρημένες τιμές.
Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε «Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Συντελεστές ΦΠΑ». 

Πεδία Κατασκευαστής, Συσκευασία, Νόμισμα, Μονάδα Μέτρησης.
Πληκτρολογήστε την τιμή που επιθυμείτε και αποθηκεύστε τις αλλαγές. Στην επόμενη καταχώρηση προϊόντος μπορείτε να επιλέξετε τις τιμές που είναι ήδη καταχωρημένες στον κατάλογο προϊόντων από τη λίστα (πατώντας το κάτω βελάκι)

Πεδία Πουλήθηκαν, Υπόλοιπο Αποθήκης
Υπολογιζόμενα πεδία. Υπολογίζονται με βάση τις κινήσεις του προϊόντος/υπηρεσίας.

Κουμπί "Κινήσεις"
Εμφανίζονται όλες οι κινήσεις στις οποίες συμμετέχει το προϊόν/υπηρεσία. Π.χ. αγορές προϊόντων (εισαγωγή στην αποθήκη), πωλήσεις προϊόντων (εξαγωγή από την αποθήκη), κτλ.

Κουμπί "Barcodes..." (μόνο στο πακέτο ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Πεδίο Παρακολούθηση Αποθεμάτων
Αν είναι ενεργοποιημένο (τικ στο τετραγωνάκι) γίνεται καταμέτρηση του αποθεματικού για το προϊόν/υπηρεσία και εμφανίζεται στο πεδίο Υπόλοιπο Αποθήκης καθώς και στην αναφορά Αποθέματα. Απενεργοποιήστε το αν δεν σας ενδιαφέρουν τα αποθέματα π.χ. για υπηρεσίες.
 
 

 

Πίσω