Πως να καταχωρήσω το ΦΠΑ τιμολογίου ή λογαριασμού όταν δεν είναι όσο οι τυπικοί συντελεστές ΦΠΑ; (19%, 13%, 9%, 4.5%)

2010-05-07 11:29

Όταν λαμβάνετε τιμολόγιο ή λογαριασμό στον οποίο το ΦΠΑ δεν αντιστοιχεί στους προκαθορισμένους συντελεστές ΦΠΑ, θα πρέπει η καταχώρηση να γίνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στο παραστατικό (με "λάθος" συντελεστή ΦΠΑ). Για παράδειγμα οι λογαριασμοί ΔΕΗ, ή τα τιμολόγια που περιλαμβάνουν είδη διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ.

Για να καταχωρίσετε τέτοιου είδους τιμολόγια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1) Στο πεδίο "Καθ.Ποσό" καταχωρήστε το καθαρό ποσό του λογαριασμού ή του τιμολογίου
2) Στο πεδίο "ΦΠΑ" καταχωρήστε το ΦΠΑ όπως αναγράφεται στο παραστατικό που λάβατε. Το πρόγραμμα θα σας δείξει το ποσοστό του ΦΠΑ σε κόκκινο χρώμα αν διαφέρει από τους προκαθορισμένους συντελεστές ΦΠΑ. ΜΗΝ "διορθώνετε" τον συντελεστή ΦΠΑ.
3) Επιβεβαιώστε ότι στο πεδίο "Τελικό Ποσό" έχει υπολογιστεί ίσο με το τελικό ποσό που βλέπετε και στο τιμολόγιο. ΔΕΝ συμπληρώνετε εσείς το "τελικό ποσό" αλλά το υπολογίζει το λογισμικό

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα καταχώρησης. Με πράσινο περίγραμα φαίνονται τα πεδία που συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Πίσω