Πώς μπορώ να κατηγοριοποιήσω τους πελάτες σύμφωνα με την λειτουργία της επιχείρησης μου;

2010-05-11 17:21

Το λογισμικό ΔΙΑΣ έχει έτοιμους προκαθορισμένους τρόπους κατηγοριοποίησης:

  • Σχέση επαφής (Πιθανοί Πελάτες, Πελάτες, Ανενεργοί Πελάτες, Προμηθευτές, Ανταγωνιστές και Λοιποί)
  • Επαγγελματική κατηγορία
  • Αξιολόγηση πελάτη (για να βαθμολογείτε πόσο σημαντικός είναι κάθε πελάτης)
  • Γεωγραφική περιοχή (ορίζετε εσείς τις περιοχές ανάλογα με τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας)
  • Σύσταση από (βρίσκετε πχ τους πελάτες που προέρχονται από συγκεκριμένη διαφήμιση, ή από σας τους έστειλαν συνεργάτες σας)


Επιπλέον από αυτούς τους προκαθορισμένους τρόπους κατηγοριοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ελεύθερα πεδία για να δημιουργήσετε νέες ομάδες επαφών ή πελατών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να παραμετροποιήσετε ελεύθερα πεδία (πεδία με μπλέ επικεφαλίδα):

  • - προκαθορισμένης λίστας (με το μολυβάκι στα δεξιά), έτσι ώστε να δέχεται προκαθορισμένες τιμές. Π.χ. Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός, Υπηρεσίες.
  • - ημερομηνίας. π.χ. το "Γενέθλια" να μετενομαστεί σε "Ημ/νία Έναρξης Δραστηριότητας" (κάντε κλικ πάνω στην μπλε επικεφαλίδα).


Σε επόμενες εκδόσεις του ΔΙΑΣ θα προστεθούν ομάδες επαφών για να έχετε ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη κατηγοριοποίηση πελατών.

Πίσω