Πως μπορώ να εντοπίσω τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιώ;

2010-05-12 11:40
 
  1. Το λογισμικό αποθηκεύει την τρέχουσα βάση δεδομένων (Dias.mdb) μέσα στον φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑΣ.
    Σε δικτυακή εγκατάσταση η τρέχουσα βάση δεδομένων αποθηκεύετε στην δικτυακή διαδρομή που έχει επιλεγεί κατά την εγκατάσταση
  2. Το λογισμικό διατηρεί τα αντίγραφα των τελευταίων επτά ημερών μέσα στον φάκελο 'Autobackups' που βρίσκεται στην τοποθεσία εγκατάστασης του λογισμικού.
  3. Εκτελέστε την αναζήτηση των Windows και ψάξτε για όλα τα αρχεία '*dias*.mdb' σε όλους τους δίσκους του υπολογιστή σας.
 
Για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας (Backup) από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Βάση δεδομένων > Επαναφορά παλιότερης Βάσης».
 
Σημ.: πριν επαναφέρετε κάποιο αντίγραφο ασφαλείας (Backup) κάντε ένα αντίγραφο της τρέχουσας βάσης στην επιφάνεια εργασίας, είτε σε ένα εξωτερικό δίσκο ώστε να μπορέσετε να επανέλθετε σε αυτήν, αν κανένα από τα άλλα αντίγραφα δεν είναι πληρέστερο από την τωρινή βάση.
Πίσω