Πως μπορώ να αλλάξω χρήση οικονομικού έτους;

2010-05-07 11:31

Προς το παρόν το λογισμικό ΔΕΝ υποστηρίζει χρήσεις. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό να βγάζει αναφορές με στοιχεία και προηγούμενων ετών. Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται ενιαία σε μία βάση δεδομένων.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας ανά έτος αν σβήσετε τις συναλλαγές των προηγούμενων ετών (αφού δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας). Είναι απαραίτητο όμως να δημιουργήσετε νέες συναλλαγές για κάθε πελάτη που διατηρεί υπόλοιπο από την προηγούμενη χρονιά.

Πίσω