Προσπαθώ να ανοίξω ένα backup της βάσης δεδομένων αλλά μου ζητάει κωδικό εισόδου. Πως μπορώ να το ανοίξω;

2010-05-12 11:47

Τα αρχεία backup της βάσης δεδομένων είναι κρυπτογραφημένα και δεν μπορείτε να δείτε τα δεδομένα τους με άλλο λογισμικό. Μπορείτε να τα ανοίξετε μόνο μέσω του λογισμικού ΔΙΑΣ, χρησιμοποιώντας την επιλογή «Ρυθμίσεις > Βάση δεδομένων > Επαναφορά παλιότερης Bάσης (Restore)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επαναφορά παλιότερης βάσης πρέπει να γίνεται μόνο στην περίπτωση που η τρέχουσα βάση δεδομένων έχει τραυματιστεί ή παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας.

Πίσω