Πως καταχωρώ παροχή υπηρεσιών / συνεδρίες / επισκέψεις που χρεώνονται με την ώρα;

2010-05-07 11:32

1) Καταχωρήστε νέο προϊόν/υπηρεσία* με τιμή την ωριαία χρέωση σας
2) Δημιουργήστε νέα απαίτηση και στην ανάλυση παραγγελίας προσθέστε το παραπάνω "προϊόν" χρεώνοντας αντίστοιχες ώρες στο πεδίο «Ποσότητα» για να υπολογιστεί η συνολική χρέωση
3) Για να παρακολουθείτε την παροχή υπηρεσιών ανά εργαζόμενο στην επιχείρησή σας, μπορείτε να ορίσετε τους εργαζόμενους στον πίνακα πωλητών και να καταχωρήσετε σε κάθε συναλλαγή τον εργαζόμενο που παρέχει την υπηρεσία στον συγκεκριμένο πελάτη
 

* υπάρχουν μόνο στα ΔΙΑΣ-Προϊόντα, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση. Δείτε το συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών.

Πίσω