Πώς λειτουργούν οι Aναφορές;

2011-02-25 14:14

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αναφορές στην κεντρική οθόνη του λογισμικού. Θα εμφανιστεί παράθυρο με τις διαθέσιμες αναφορές ομαδοποιημένες σε σελιδοδείκτες ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιστρέφουν.

Κάθε αναφορά δέχεται από καμία έως τέσσερις παραμέτρους ανάλογα με την εσωτερική λειτουργία της. Οι αναφορές που ΔΕΝ δέχονται παραμέτρους περιέχουν το χαρακτήρα "-" στις στήλες Παράμετρος1, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4. Οι αναφορές που δέχονται παραμέτρους περιέχουν σχετικό κείμενο στις αντίστοιχες στήλες ΠαράμετροςΧ.

Εκτέλεση αναφορών

Επιλέξτε τη αναφορά που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε της παραμέτρους αν αυτό απαιτείται. Πατήστε Εκτέλεση από τη γραμμή εργαλείων ή διπλοπατήστε πάνω στην αναφορά. Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται με τα αποτελέσματα της αναφοράς. Σε συγκεκριμένες αναφορές, ανάλογα με την εσωτερική λειτουργία τους μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου αποτελεσμάτων της αναφοράς εμφανίζεται κίτρινο πλαίσιο με την περιγραφή της αναφοράς και τις παραμέτρους που έχετε ορίσει.

Προβολή αναφοράς με διαφορετικές παραμέτρους

Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα την ίδια αναφορά με διαφορετικές παραμέτρους έτσι ώστε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα. π.χ. τζίρους διαφορετικών ετών. Για να το επιτύχετε αυτό:

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Aναφορές.
  2. Επιλέξτε την αναφορά Α, καταχωρίστε παραμέτρους και εκτελέστε την.
  3. Επιλέξτε το παράθυρο Aναφορές.
  4. Επιλέξτε την αναφορά Α, καταχωρίστε  τις ΝΕΕΣ παραμέτρους και εκτελέστε την.

Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όσες φορές θέλετε να δείτε την αναφορά Α με διαφορετικές παραμέτρους.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα σε μορφή αρχείου CSV, που είναι αναγνώσιμη από το Microsoft Excel και να δημιουργήσετε γραφήματα για την αναφορά. Από την γραμμή εργαλείων του παράθυρου αποτελεσμάτων της αναφοράς επιλέξτε "Εργασίες > Εξαγωγή δεδομένων σε (*.CSV)".

Πίσω