Απαραίτητες ρυθμίσεις πριν ξεκινήσετε τη χρήση παραστατικών.

2012-12-05 11:56
Το ΔΙΑΣ έχει την δυνατότητα να εκδίδει μηχανογραφημένα παραστατικά Χωρίς Σήμανση και/ή μηχανογραφημένα παραστατικά Με Σήμανση με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).
 
 

Πριν χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε παραστατικό εφαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 
1. Κάντε το  Ενεργό
Για να εμφανίζεται το παραστατικό στα μενού του ΔΙΑΣ και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές πρέπει προηγουμένως να είναι Ενεργό.
 
2. Ορίστε Σειρά και Αρίθμηση
Κάθε παραστατικό πρέπει να έχει Σειρά και Αρίθμηση. Πριν τις ορίσετε συμβουλευτείτε τον λογιστή ή φοροτεχνικό σας σύμβουλο. 
Ειδικά για την έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, θα λάβετε από τον λογιστή σας την "Κατάσταση στοιχείων που Εκδίδονται και Σημαίνονται με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ" που έχει καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ. 
 
 
3. Ορίστε κανόνα Σήμανσης (μόνο για Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ)
Οι ρύθμιση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό σε εγκατάσταση και ρύθμιση φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).
 
 

 

Πίσω