2009-07-24 16:07

"Το λογισμικό για επιχειρήσεις είναι ένα παραγωγικό εργαλείο. Πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος ώστε η εκμάθηση, λειτουργία και συντήρησή του να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το ΔΙΑΣ έχει το σωστό μέγεθος και πάνω απ’ όλα δεν υπερβάλει. Γιατί η μηχανογράφηση επιχειρήσεων πρέπει να φέρνει αποτελέσματα και όχι να αποτελεί απλώς ένα τίτλο κύρους. Συστήνεται ανεπιφύλακτα."

Γιάννης Δόδης


Πίσω