Πώς ορίζω Σειρές Παραστατικών;

2011-03-24 16:31

Μπορείτε να ορίσετε Σειρά και Αρίθμηση για κάθε τύπο παραστατικού (χειρόγραφου ή μηχανογραφημένου). Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Σειρές Παραστατικών". Στο παράθυρο "Σειρές Παραστατικών" εμφανίζονται οι οριζόμενες Σειρές και η αρίθμηση τους. 

Πατήστε "Δημιουργία" για να προσθέσετε μια νέα Σειρά παραστατικού καθώς και την αρίθμηση της.

Πίσω